Spoločnosť Zlatá huta
vo svojom portfóliu ďalej ponúka iné formy zlata a striebra:

  • zlatý a strieborný granulit
  • investičné platničky vlastnej produkcie - 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
    (Investičné zlato je zo zákona oslobodené od DPH)
  • zlaté a strieborné medaile vlastnej produkcie