Spoločnosť Zlatá huta, spol. s r.o. bola založená v roku 1992. Na začiatku roku 1993, čo je súčasne dátum vzniku Slovenskej republiky, vstúpila na trh s klenotníckymi polotovarmi. Svoje služby ponúkla na celom území Slovenskej republiky. Od začiatku existencie spoločnosti ponúkané služby a materiálne produkty zo zlata a striebra dosahovali konkurenčnú úroveň. Moderné spracovateľské technológie a cieľavedomá práca s klientmi vytvárali predpoklady na úspešný rozvoj spoločnosti.

Od roku 1994 až do konca roku 2008 spoločnosť Zlatá huta spol. s r.o. bola generálnym dodávateľom zlatých platničiek pre š.p. Mincovňa Kremnica, pre zabezpečovanie emisných plánov NBS. V tomto období spoločnosť dodávala štátnej Mincovni Kremnica Au platničky pre realizáciu najrozmanitejších razieb pre domácich a zahraničných investorov.

Ponukový sortiment polotovarov je neustále inovovaný potrebou trhu. Dostupnosť je zabezpečená prostredníctvom našich expozitúr v Trenčíne, Bratislave a v Leviciach.

Neustála inovatívnosť v segmente šperkárskej výroby je zabezpečená prostredníctvom talianskeho producenta legovacích prísad, s ktorým má spoločnosť dlhoročné partnerské vzťahy. Naša spoločnosť vo svojom portfóliu ponúka razbu medailí, s možnosťou technologickej a návrhárskej pomoci. V minulom období sme realizovali veľa významných projektov ako napr. repliky prvého Slovenského štátu, repliky mincí od roku 1953 až po rok 1968, krížovú cestu Ježiša Krista a pod.

Jedinečnosť týchto limitovaných projektov obohatila numizmatický zbierkový fond slovenských zberateľov mincí a medailí.

V súčasnosti naša spoločnosť uviedla na trh zlaté investičné platničky vo váhe 5 g, 10 g, 20 g 50 g a 100 g. Produkt spína podmienky pre investičné zlato podľa § 67 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Pre fyzické osoby - občanov, je tento tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Novým produktom je referenčný zliatok „Slovenský filharmonik„ v hmotnosti 1 unce ( 31,10g ), rýdzosti 999,9.